ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
ชื่อสมาชิก หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
[กลับหน้าหลัก]

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 25/02/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1