ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
[ศูนย์ต้นทุน ] [เปลี่ยนรหัสผ่าน] [เปลี่ยนเดือน]

หน่วยงาน
ข้อมูลเดือนเมษายน 2557
[พิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย] [ดูสลิปเงินเดือน] [กลับหน้าหลัก]

นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 25/02/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1