ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววรรณิศา สารพลท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาโรงเรียนอนุบาลสามเสน สพป.กรุงเทพมหานคร
2นายวงศกร ประกอบนันท์ธรรมจารีนิวาสโรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.27
3นางสาวเรวดี มนตรีพิลาบ้านโนนแท่นโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม.27
4นายปรัชญ์สพล แสงคำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวอง สพป.ยโสธร 2
5นายพิพัฒน์ เฉลยพจน์ลาออกจากราชการ