ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์บ้านจานสพป.พิษณุโลก 2 สพป.พิษณุโลก 2
2นายสมศักดิ์ สมุทรเขตนาคำเจริญวิทย์สพป.ร้อยเอ็ด 2 โรงเรียนบ้านจ้อก้อ