ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศิณะ พวงพี่บ้านห้วยสนุกสะพานทองสพป.ร้อยเอ็ด 2 สพป.ร้อยเอ็ด 2